Sant Llorenç de Morunys ja ha posat tota la màquinaria en funcionament per tirar endavant el projecte que pretén convertir un espai del pavelló actualment sense ús en un gimnàs municipal. El projecte es va posar a concurs el 10 d'octubre i ara s'estan revisant les ofertes rebudes per decidir a qui s'adjudica finalment el projecte.

El projecte té estipulat un cost de 79.640 euros sense IVA, per tant el valor final del contracte serà d'aproximadament 96.000 euros si les ofertes de les empreses concursants no modifiquen gaire el preu. El termini d'execució de les obres serà de 4 mesos a partir del moment que s'iniciïn, així que, si tot va segons el previst, les obres estaran acabades abans de la meitat de l'any 2020.

La zona on s'ubicarà el gimnàs és situada a la planta baixa del poliesportiu de Sant Llorenç de Morunys, que actualment està sense ús. L'espai, amb vistes a la piscina municipal, s'adequarà per tal de donar-li un ús de gimnàs municipal. L'equipament constarà de dues sales on es desenvoluparan les activitats, una de màquines i una per a activitats dirigides, i dels serveis complementaris de banys i vestidors independents dels de la piscina. Un cop acabada aquesta primera fase de l'obra, hi ha previst fer altres actuacions per incorporar-hi altres instal·lacions, com per exemple un altre vestidor.

L'Ajuntament considera que aquesta actuació propiciarà una agrupació dels equipaments esportius municipals en un únic espai, el que farà que es millori urbanísticament l'ordenació d'usos, es redueixin les despeses derivades del lloguer, entre altres aspectes.

Fins a l'aprovació del projecte l'agost passat, Sant Llorenç de Morunys disposava d'un gimnàs gestionat per l'Ajuntament que es trobava en propietat privada i, per tant, s'havia de pagar un lloguer.

L'alcalde del municipi de la vall de Lord, Francesc Riu, va assegurar quan es va aprovar el projecte que la motivació de tirar endavant aquesta actuació és la de poder gaudir de les mateixes instal·lacions que altres municipis, ja que «el fet de tenir pocs habitants no hauria d'impossibilitar el dret de gaudir d'un espai esportiu».