30 de desembre de 2019
30.12.2019
Regió7

L'Ajuntament de Solsona posa a concurs una plaça d'enginyer

29.12.2019 | 23:44

L'Ajuntament de Solsona ha posat a concurs una plaça d'engi-nyer/a amb dedicació completa per complir diverses funcions, com tramitar les llicències d'activitats ambientals; coordinar el personal adscrit a aquesta unitat organitzativa –en què s'inclouen l'enllumenat públic i el servei de l'aigua, entre d'altres; controlar determinades activitats dins l'àmbit de les activitats classificades i dirigir projectes d'instal·lacions; supervisar projectes realitzats per altres organismes públics que afectin el terme municipal; realitzar projectes de legalització d'instal·lacions; redactar i implantar el Document únic de Protecció Civil municipal (Duprocim) i els plans d'autoprotecció de les instal·lacions municipals, entre d'altres.

El procediment de selecció de les persones aspirants serà el de concurs-oposició. En la fase d'oposició caldrà fer una prova pràctica que consistirà a resoldre casos pràctics per escrit, mentre que la fase de concurs servirà per valorar els mèrits dels que hagin resultat aptes. Amb totes les persones que superin el procés de selecció es constituirà una borsa de treball.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook