L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ens gestionador dels pantans de Sant Ponç i la Llosa del Cavall al Solsonès, ja ha adjudicat les obres de rehabilitació del camí perimetral de la presa de Sant Ponç i del vas esmorteïdor de la mateixa presa.

El primer projecte ha estat adjudicat per 70.683,50 euros a l'empresa BAC Engineering consultancy Group, mentre que el segon s'ha adjudicat per 64.915,47 euros a Airtificial CW Infraestructures.

Les obres del camí perimetral tenen com a objectiu minimitzar el risc de despreniment de fragments de roca que, atesa la geologia de la zona, hi ha en bona part del camí que envolta el pantà i que té uns 17 km de recorregut.

La segona actuació també està enfocada en la millora de la seguretat de la presa i consistirà en la rehabilitació del seu vas esmorteïdor, que és aquella part situada a la zona on cau l'aigua de la presa i que serveix per evitar que s'erosioni aquesta zona situada a la part inferior de la presa.