L'últim padró aprovat per l'Ajuntament de Solsona, que fa referència a l'1 de gener del 2020, confirma la tendència a l'alça de la població estrangera que resideix a la capital del Solsonès. Després d'una davallada dels residents estrangers, l'any 2019 la ciutat va recuperar la tendència a l'alça que s'ha mantingut en els 365 dies següents.

Agafant les dades del darrer padró aprovat pel ple municipal, Solsona tenia, a inicis de l'any 2020, un total de 1.542 ciutadans provinents d'altres països, el que suposa el 16,32% de la població total de la ciutat. En l'any anterior se'n van comptabilitzar 1.475, que va implicar que aquesta xifra creixés el 4,54%.

Aquest és el segon any consecutiu que el nombre d'immigrants residents a Solsona creix. En el padró anterior, aquest indicador havia crescut el 7,35%, però la capital del Solsonès estava en una dinàmica negativa en els exercicis anteriors. Agafant com a referència l'any anterior al canvi de tendència, el nombre d'estrangers a Solsona es va reduir el 0,4% del 2017 al 2018 i el 10% del 2016 al 2018.

El Marroc lidera la taula

Els 1.542 estrangers que hi havia a Solsona l'1 de gener del 2020 provenen de 57 països diferents, el mateix nombre que en l'any anterior. Tot i això, el Marroc i Romania es mantenen al capdamunt de la taula dels països que aporten més ciutadans a Solsona.

A més de ser el país amb més ciutadans a Solsona, un total de 576, el Marroc també és el país que ha tingut un increment de població més elevat, amb un augment de 21 persones respecte del 2019. De prop el segueix Romania, amb 520 ciutadans, una desena més que en l'any anterior.

Els països de l'Europa de l'Est són els que predominen la població immigrant a la capital del Solsonès, i és que, després de Romania, segueixen Bulgària i Ucraïna, amb 53 i 40 habitants respectivament. Precisament la població ucraïnesa és una de les poques que ha reduït el nombre de residents a Solsona respecte de l'any anterior, amb dues baixes.

Els països d'Amèrica del Sud i de l'Amèrica Central són els que han tingut un creixement més destacat, amb Argentina com a referència gràcies a l'increment de 9 persones respecte del 2019 i acumulant-ne 36. Hondures amb 14 (+5) i El Salvador (+7) han estat algunes de les nacionalitats que més han crescut. També ho ha fet el Pakistan (+7).

En l'àmbit general, Solsona continua registrant un increment en la població total des del 2016. Si es manté aquesta tendència, l'any que ve la ciutat hauria de superar el seu màxim històric d'habitants, que es va registrar l'any 2011 amb 9.477 persones.

Segons el padró, la població de Solsona l'1 de gener del 2020 era de 9.448 persones, el que suposa un increment de l'1,17% respecte de l'any anterior. Segregada per sexes es determina que el 50,61% de la població són dones, mentre que el 49,39% són homes. Pel que fa als naixements registrats durant l'any 2019, l'Ajuntament en va comptabilitzar 83, mentre que van morir 106 persones. Això demostra que, malgrat que el creixement vegetatiu sigui negatiu, la població continua creixent.

Cal dir, però, que les dades que publica l'Instituto Nacional de Estadística (INE) solen diferir de les aprovades pel padró. Així, segons l'INE, la població de Solsona és de 9.137 persones, dada que igualment confirma la tendència a l'alça que viu la ciutat.