L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la línia d’ajuts destinada a sufragar les despeses per a la redacció de plans d’usos per a trams fluvials en l’àmbit de les conques internes. El Consell Comarcal del Solsonès és un dels tres ens beneficiats, ja que rebrà 19.980 euros per elaborar el pla d'usos de la riera d'Aigua d'Ora. Segons explica el Consell, el pla d'usos servirà com a base per definir la regulació de les zones de bany que conformen la riera que passa pel Solsonès.

En total es destinaran més de 53.000 euros a través de tres ajuts, que són tots els que s'han presentat. Així, a més del Solsonès, l’Ajuntament d’Avinyó també rebrà 13.351 euros pel seu tram de la riera de la Gavarresa i el Consorci del Ter n'obtindrà 20.000 per un tram del riu Ter.

Aquesta subvenció, que és la primera que es convoca en aquesta matèria, servirà per dur a terme la redacció dels projectes destinats a planificar i ordenar els serveis i les activitats de lleure en aquests trams de riu. La subvenció segueix la línia marcada per l’ACA per a potenciar les activitats lúdiques en masses d’aigua i afavorir la generació econòmica en el territori. Ja durant el 2020, l’Agència va atorgar 111.500 euros a cinc sol·licituds rebudes per a impulsar la redacció dels plans d’usos en els embassaments de les conques internes.