Demà a primera hora començaran els treballs de millora del camí de Solsona a Riner. Concretament, s’arranjarà amb un triple tractament de la capa de rodament amb reg asfàltic un tram de 650 metres que s’estén des del revolt de l’Arrabal fins a Cal Violí.

Es tracta d’una actuació sol·licitada per l’Ajuntament de Solsona i executada pel Consell Comarcal del Solsonès en el marc de les obres que du a terme aquesta tardor per a millorar camins de diversos municipis amb el finançament del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat.

Les obres en qüestió es duran a terme en un vial rural d’ús públic de titularitat local, considerat de la xarxa bàsica de camins, amb un important desgast que dona accés als habitatges de Cal Violí i la Masia Gilabertó, de Solsona, i a la torre de Riner, d’interès turístic i cultural. A més, és el camí que també porta a l’estació depuradora.

Es preveu que les obres, a les quals el Consell Comarcal destina una inversió d’11.000 euros, es completin en un dia o dos. Mentre hi treballi la maquinària, caldrà tallar el camí al trànsit rodat.

A més de la millora d’aquest camí del terme municipal de Solsona, el Consell Comarcal ho farà en cinc camins més que pertanyen als termes municipals de Lladurs, Riner i Pinós. El cost d’aquesta actuació a nivell comarcal és de poc més de 300.000 euros i se n’encarrega l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, SAU.