L’Ajuntament de Clariana de Cardener ha tret a concurs les obres d’estabilització d’un talús del camí de Canet per eliminar el risc d’esllavissades de roques i terra que presenta actualment.

Les actuacions d’estabilització del talús tenen la finalitat de fer més segura la circulació de vehicles per aquest tram. En primer lloc es duran a terme tasques de sanejament i desbrossada del talús per tal d’eliminar aquells blocs que estiguin en situació més inestable. Seguidament es procedirà a instal·lar la malla de guiat per tota la superfície i en zona de blocs de major envergadura s’instal·larà un sistema de contenció consistent en malla d’alta resistència combinada amb bolons que reparteixen la carrega.

L’Ajuntament de Clariana de Cardener, considera que aquestes obres són necessàries per la correcta mobilitat dels habitants del municipi, especialment els de la masia Canet i altres masies del municipi que utilitzen aquest camí per accedir als seus habitatges.

El projecte es troba actualment en fase de licitació i s’ha estimat un pressupost de 83.505,56 euros amb IVA inclòs. El contracte preveu que les obres quedin acabades dos mesos després de l’inici de les mateixes.