El Museu de Solsona engega una etapa d’obres i actuacions amb l’objectiu de projectar una imatge de museu més obert i accessible. Una de les accions principals serà construir un nou accés a peu de carrer que permetrà visualitzar molt millor l’equipament. D’altra banda, es reformularà la sala de les pintures murals de Sant Quirze de Pedret.

La nova entrada es construirà a la planta baixa del Palau Episcopal i permetrà donar accés directe des de la plaça a les sales del museu. Actualment per entrar-hi fa falta passar per l’interior del Palau Episcopal i també pujar escales, i d’aquesta manera l’entrada al museu serà més accessible. També es crearà un espai d’acollida obert a l’exterior que inclourà un espai de botiga, guixetes i serveis adaptats. Des d’aquí un ascensor, i una escala, donaran accés directe a l’inici dels espais museïtzats.

El canvi d’ubicació de l’entrada donarà lloc a un nou espai per a exposicions temporals on ara hi ha espai de recepció. Amb això s’aconseguirà una sala òptima, tant per espai com per instal·lacions, per a poder dur a terme muntatges expositius de diversos formats. Es construiran, també, uns nous banys totalment accessibles i una zona d’oficines i despatxos, tot això on actualment hi ha la sala d’exposicions més gran.

Una de les altres grans accions d’aquesta transformació és la nova museïtzació de la sala on es troben les pintures murals de Sant Quirze de Pedret. Es tracta de la sala icona del museu per tractar-se d’un dels conjunts de pintura mural més excepcionals d’Europa. El projecte consisteix en reformular la sala per tal de transmetre un missatge el més entenedor possible i que transmeti, no només la idiosincràsia per la qual fou concebut el conjunt de pintura mural, sinó també la seva pròpia història amb totes les seves vicissituds. Aquesta remodelació es preveu obrir al gran públic el proper mes de maig ja que ja s’hi ha estat treballant.