Aquesta setmana, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, ha acollit la 1a reunió de la Comunitat d'Innovació en Incendis Forestals a Catalunya (CIIFCat), composta per més de 30 representants de l’administració, del sector privat, de la recerca i transferència, i de la societat civil que tenen l'objectiu de debatre sobre les innovacions necessàries en l’àmbit dels futurs incendis forestals a Catalunya i establir el full de ruta pels pròxims anys.

Aquesta Comunitat, liderada per investigadors del CTFC, neix en el marc del projecte europeu FIRE-RES, i el Living Lab associat a Catalunya. Unint 34 socis a Europa i Xile, el projecte FIRE-RES està desenvolupant i implementant una sèrie de solucions pràctiques amb l’objectiu de crear paisatges forestals resilients als incendis – amb èmfasi als incendis forestals extrems o incendis de 6a generació. Aquestes solucions es duran a terme en onze Living Labs, entre els quals es troba Catalunya, per tal de cocrear i avançar de manera alineada amb els actors rellevants en la implementació d’una estratègia integrada del risc d’incendi i aconseguir territoris i societats capaços de continuar les seves funcions socials, ecològiques i econòmiques amb l’esdeveniment d’incendis forestals.

La idea darrera del CIIFCat és la creació d’un grup de treball intersectorial per debatre sobre les mesures i innovacions necessàries en l’àmbit dels incendis forestals a Catalunya i establir el full de ruta pels pròxims anys. Aquest grup compta amb la participació d’actors rellevants en tots els àmbits competencials que afecten els incendis forestals a Catalunya, incloent-hi els diversos punts de vista en els debats en el si de la comunitat.

Durant aquesta primera reunió del CIIFCat es van dur a terme exercicis grupals per tal de definir la situació actual i els factors crítics per a la gestió integrada d’incendis, definir la visió comuna que es vol arribar a mitjà/llarg termini, i identificar les carències actuals i innovacions necessàries per assolir els objectius.

Amb aquestes aportacions dels diferents actors, els investigadors del CTFC començaran a redactar el full de ruta basat en la visió comuna per, en futures trobades, avaluar els avenços i continuar treballant en el full de ruta de transició cap a paisatges resilients al foc, així com identificar les eines i actuacions necessàries per fer-ho. Sobre la base de cada una de les àrees claus d’intervenció identificades durant aquesta reunió, es treballarà també en reptes més definits per llançar una Campanya d’Innovació Oberta durant 2023.

Tot i que aquesta comunitat es forma en el marc del projecte europeu FIRE-RES, es preveu la seva continuïtat després de finalitzar el projecte per tal d’analitzar periòdicament la situació i actualitzar el full de ruta.