En un estudi publicat recentment per part dels investigadors Adrián Pascual (Universitat de Maryland) i Sergio de Miguel (investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i professor de la Universitat de Lleida), es mostra l’avaluació dels beneficis potencials d’una planificació forestal basada en models de producció i tecnologia LiDAR amb l’objectiu d'augmentar la producció de bolets.

L'estudi es va desenvolupar en una zona forestal amb importants valors culturals i econòmics vinculats als bolets. Amb la tecnologia aplicada, es van avaluar diferents alternatives silvícoles per augmentar la producció de bolets, amb una planificació optimitzada a 5 anys, incorporant criteris i objectius temporals i espacials.

"La producció de bolets pot augmentar fins a un 18% sobre les condicions actuals si es tracta tota la zona", comenta Adrián Pascual. Sergio de Miguel afegeix que "el model utilitzat integra criteris per optimitzar la selecció de rodals o zones d’actuació pels tractaments silvícoles, per tal de maximitzar el benefici en termes de producció conjunta de bolets i de fusta en la gestió forestal".

L'avaluació del potencial de producció proporciona informació valuosa per a la presa de decisions de gestió i planificació forestal per part dels responsables d’aplicar-les. "En aquest cas, s’ha centrat en els bolets, però la tecnologia aplicada permet fer valoracions del subministrament d’altres serveis ecosistèmics no fusters", segons Sergio de Miguel.