La sisena onada de la macroenquesta de violència contra la dona que aquest dijous ha presentat el Ministeri d'Igualtat revela que 1 de cada 2 dones residents a Espanya de 16 o més anys (és a dir, el 57,3%) ha patit algun tipus de violència al llarg de les seves vides, des d'una mirada lasciva fins als casos més greus de maltractament o violació. "La xifra és demolidora, és la xifra de la desigualtat, la xifra que ens divideix com a societat", ha denunciat la ministra d'Igualtat, Irene Moreno.

A més, les dones joves experimenten la violència en major mesura: el 71,2% de les dones de 16 a 24 anys i el 68,3% de les de 25 a 34 anys han sofert algun tipus de violència al llarg de les seves vides enfront del 42,1% de les quals tenen 65 o més anys.

Atenent exclusivament la violència sexual, un 13,7% de les espanyoles l'han patit, ja sigui de les seves parelles o d'altres persones, el 1,8% en els últims 12 mesos. A més, un 2,2% han estat violades més d'una vegada en la vida.

Més elevat és el porcetaje d'aquelles que han sofert violència física, un 21,5%, igualment de les seves parelles o de persones amb les quals no mantenen o han mantingut una relació afectiva.

Més de 9.500 enquestes

La macroenquesta és "l'operació estadística més rellevant" que es realitza a Espanya sobre la violència cap a la dona, ha indicat la ministra. Es tracta de la sisena onada que es difon i per a la seva elaboració s'han realitzat 9.568 enquestes, amb la participació del Centre de Recerques Sociològiques (CIS). "Són dades oficials, científics i especialment rigorosos", ha assenyalat al seu torn la delegada del Govern per a aquesta xacra, Victoria Rosell.

Per a ambdues, l'enquesta revela que la violència cap a la dona és "un problema estructural i ocult", atès que tres de cada quatre dones admeten que mai han denunciat les vexacions o demanat ajuda. "Això ens interpel·la a la responsabilitat institucional i social", ha assenyalat Rosell.

"Aquest estudi assenyala que les dones sofreixen múltiples formes de violència, que formen un continu en les seves vides, no són episodis violents, sinó relacions violentes, produïdes principalment per homes pròxims a les dones, però també fora de la parella", ha destacat al seu torn Montero.