Alguns restaurants tenen la tradició d’oferir pa i aperitiu als comensals abans que arribin els plats que aquests han demanat. Però, els poden cobrar tot i que no s’hagi demanat explícitament?

Tot depèn de si el restaurant ho comunica o no i si els comensals comenten que no ho volen. Segons l’Ordre de 29 de juny de 1978 sobre modificació de menús i cartes en restaurants i cafeteries, és legal que cobrin el pa en un restaurant sempre que estigui indicat i el client en sigui conscient. Succeeix el mateix en bars. També, s’hauria d’incloure el preu del pa al menú del dia o de la casa. Però és 100% legal que es cobri per una cosa que s’ha consumit.

I si no vull pagar-ho?

Sí que es pot evitar pagar l’aperitiu, però s’haurà de comunicar immediatament després que arribi a la taula. Així doncs, s’explica directament al cambrer o cambrera la negativa a l’aperitiu, perquè el puguin retirar a temps. Altrament, l’establiment estarà en tot el seu dret a cobrar-lo.

Així mateix, per evitar problemes o malentesos, la millor opció seria que l’establiment preguntés prèviament si es vol pa o no i que s’indiqués si té un cost addicional.

Per tant, cobrar el pa en un restaurant no és il·legal sempre que se’n comuniqui el cost o aparegui en la llista de preus de la carta. Si un client comunica que no ho vol, cal retirar-lo de la taula i no cobrar-lo.