http://www.umanresa.cat/

Només el 27,4% de les empreses fa formació per als seus professionals

L'ampliació de les habilitats dels treballadors segueix sent un repte per a moltes empreses

30.05.2016 | 07:21
Òscar Dalmau és director del Centre Internacional de Formació Contínua del Campus Manresa de la UVic-UCC

Segons el Balanç de Resultats 2015 (amb dades tancades a 31 de març de 2016) de la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (antiga Fundació Tripartita), només el 27,4% de les empreses han realitzat formació per als seus treballadors de manera finançada pel sistema de la Fundació Estatal.

En relació amb les dimensions d'aquestes empreses, cal destacar que la taxa formativa és més petita com més petita és la mida de l'organització. Així doncs, només fan formació el 23,4% de les microempreses (d'1 a 9 treballadors) i el 59% de les pimes (de 10 a 249 treballadors), mentre que a les grans empreses el percentatge és del 92,9%. La durada mitjana de la formació per participant en aquestes accions ha estat de 22 hores anuals.

Més de la meitat de les accions formatives impartides i bonificades se centren bàsicament en 3 grans àmbits acadèmics (igual que l'any anterior):

Administració i gestió, que incorpora habilitats directives, competències professionals, elements de gestió empresarial, organització, gestió de la producció, etc.

Seguretat i medi ambient, molt vinculat a l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, així com a aquells elements vinculats a normatives i legislacions específiques en l'àmbit laboral

Comerç i màrqueting, principalment formació vinculada a la comercialització, la gestió comercial, el màrqueting digital, comerç internacional i a d'altres estratègies que potenciïn l'obertura cap a nous mercats i oportunitats

A aquests tres grans àmbits caldria afegir-n'hi tot seguit un d'específic de formació complementària, especialment vinculat a idiomes i tecnologies. En aquest bloc, agrupem dos terços de totes les accions impartides.

Els PIFs - Permisos Individuals de Formació continuen sent uns grans desconeguts de les empreses i dels propis professionals. En canvi, aquesta és una de les opcions de bonificació de la formació dels treballadors més interessant, especialment per als programes de formació reglats (com per exemple Graus Universitaris, Màsters, Postgraus, Formació Professional). Es tracta d'una via de finançament totalment complementària al propi crèdit disponible de cada organització.

Respecte de les metodologies de formació més emprades, el 61,1% de tota l'activitat s'ha impartit en format presencial. El 13,3% en format de teleformació, un 13,9% en modalitat a distància (no online), i el 11,7% restant, en modalitats mixtes.

En definitiva, aquest balanç continua posant de manifest tres grans conclusions:

Només un 27,4% de les empreses utilitzen el finançament de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo com un mitjà de recuperació de la inversió realitzada en formació. La resta no utilitza aquest finançament i, per tant, majoritàriament podríem dir que no inverteix en la formació continua dels seus professionals. Aquest element és especialment significatiu en les microempreses i en les pimes

La realització de programes formatius es fa encara amb formats metodològics clàssics, molt orientats a coneixements i habilitats que poden ser satisfactoris, però que són poc útils i poc transformadors a nivell corporatiu. La formació ha de provocar canvi i millora, no només acreditacions

Es fa un ús molt reactiu dels PIFs, quan en canvi esdevenen un dels mitjans de finançament de la formació reglada més importants. Majoritàriament hi ha un gran desconeixement d'aquesta línia complementària de finançament

Amb tot, a partir dels resultats, encoratgem el conjunt del teixit productiu i social de la Catalunya Central a treure el màxim profit d'aquestes línies de finançament de la inversió en formació continua, entenent la pròpia formació com la principal inversió en el nostre equip humà. El seu talent i el seu desenvolupament són cabdals per al futur de les nostres organitzacions i no invertir-hi és no invertir en nosaltres mateixos.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema