Alumnat del Grau en Infermeria i del CFGS d'Administració i Finances treballen junts les competències de cada professió

L'estudiantat del Grau i del Cicle han participat en una prova pilot d'activitat interprofessional

Alumnat del Grau en Infermeria i del CFGS d'Administració i Finances durant l'activitat conjunta

Alumnat del Grau en Infermeria i del CFGS d'Administració i Finances durant l'activitat conjunta / UManresa

Redacció

UManresa continua apostant per la col·laboració interprofessional. Fins ara, això s'ha fet a través de la simulació interprofessional entre l'estudiantat de Ciències de la Salut (Medicina i Infermeria, Podologia i Fisioteràpia i Pròtesis Dentals i Higiene Bucodental). Aquest curs s'ha fet un pas més en aquesta col·laboració entre estudis i s'ha fet una primera prova pilot de treball conjunt entre estudiantat del Grau en Infermeria i del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances del Campus Professional. En ambdós casos, es tracta d'una activitat destinada a potenciar el talent i les habilitats que ha de tenir l'estudiantat en acabar els estudis per exercir la seva professió, una qüestió que es treballa de manera transversal a la Universitat en la definició del mapa del talent de cada estudiant. 

Gestió de conflictes i competències

La proposta  de treball conjunt tenia objectius diferents en funció dels estudis. En el cas de l'estudiantat de l'assignatura Mediació i Resolució de Conflictes de quart curs d'Infermeria, la finalitat de l'activitat era demostrar l'assimilació de continguts sobre els diferents tipus de conflictes que es poden produir, la importància de la gestió emocional, l'arbitratge, la mediació i la negociació. Aquests estudiants van preparar una dinàmica en la qual va participar l'estudiantat de primer curs del Cicle d'Administració i Finances que està treballant dins del projecte transversal del mapa del talent. Aquest projecte permet que cada estudiant desenvolupi les habilitats i competències necessàries per a la seva professió partint de l'autoconeixement i treballant aquells aspectes en els quals té més mancances o pot millorar. En el cas d'aquest estudiantat, participar en aquesta activitat els permetia mostrar i posar en valor algunes de les competències i habilitats que s'han anat treballant durant el curs.

La dinàmica va consistir en l'elaboració de cinc casos o situacions per part de l'alumnat del Grau en Infermeria. L'estudiantat del cicle d'Administració i Finances va treballar en grup a partir d'aquests casos que van posar sobre la taula evidències de comportament treballades prèviament a l'aula, com el treball en equip, la comunicació eficient, l'escolta activa, la negociació o la iniciativa, entre d'altres.

De la prova pilot a la incorporació als programes formatius

Segons Carlos Bella, un dels docents impulsors d'aquesta activitat, aquest exercici interprofessional entre estudis ha estat "una molt bona oportunitat de treballar competències lligades a dues assignatures i a dos estudis ben diferents". L'experiència d'aquesta primera prova pilot ha estat molt positiva, motiu pel qual se li donarà continuïtat i s'inclourà a les activitats del proper curs.