El Jardí Botànic Marimurtra compta amb una extensió de 4 ha de cot•teccions de planta viva. Les cot•teccions mostren un totat d•aproximadament 3.000 espècies de zones corresponents als ctimes subtropicaL temperat i mediterrani d'arreu del món. D'entre ettes. vat ta pena assenyatar la presència d'alguns individus únics o mott rars en el conjunt dels jardins botànics de la Península com són Pittosporum heterophyllum, Luhevea divaricata, Garrya x thuretti, Paliurus chinensis, Haemanthus coccineus, Escallonia illinita, Ficus capensis, Macadamia integrifolia, Rhus tritobata, Sophora chinensis, Pistacia chinensis i Eleodendron croceum.