L'Ajuntament d'Igualada ha hagut de fer una intervenció de caràcter urgent per un mur al carrer de Carrilet que ha cedit. Els efectes del problema es van detectar a final de l'any passat, amb l'aparició d'importants esquerdes a l'asfalt. La situació ha estat qualificada pels tècnics de molt greu i en un informe del mes de març passat van dir que requeria una intervenció urgent. Aquestes afectacions eren molt importants i podien provocar un col·lapse sobtat del mur de contenció que «pot afectar la via del tren, i en conseqüència la seva seguretat, i per altra banda, la seguretat de la circulació rodada del carrer Carrilet i els vianants», segons descriuen el tècnics en un informe que avui s'exposarà durant el ple d'Igualada.

Els tècnics expliquen que «durant els darrers mesos de l'any 2017 es va poder apreciar l'eixamplament d'unes esquerdes longitudinals existents a la calçada del carrer Carrilet al costat del mur de contenció que separa aquest carrer de la plataforma de la via del tren que discorre uns 3 metres per sota de la rasant del vial». Atribueixen aquest problema a la humitat que s'ha produït perquè hi ha una claveguera col·lapsada i en mal estat. L'alt grau d'humitat que s'hi va detectar és degut a fuites d'aigua.

L'informe també indica que la claveguera, d'un diàmetre de 50 centímetres, es troba en un estat de «col·lapse generalitzat en tota la longitud descoberta» per analitzar la zona. «El tub presenta esquerdes longitudinals i en alguns punts està aixafat per trencament de l'estructura de formigó».

La solució tècnica que es proposa és la substitució total de la xarxa de clavegueram, que pel seu mal estat sembla que és la causa de les patologies, i per una altra banda, «fer el reforç estructural del mur de contenció per evitar el seu desplom i les implicacions que el seu col·lapse comportaria per a la seguretat de persones i béns».

Avui l'equip de govern explicarà el perquè de l'actuació urgent i justificarà davant de la resta de grups de l'Ajuntament d'Igualada l'aprovació d'una despesa que supera els 190.000 euros. Si no és per una causa urgent i justificada el govern no hauria de fer despeses econòmiques d'aquesta quantitat sense el corresponent concurs públic. Fer tot el procediment d'un concurs hauria retardat una intervenció que els tècnics van considerar d'urgent perquè estava en risc el mur, la circulació de vehicles i vianants per la zona i la mateixa via del carrilet.