Esparreguera tindrà un projecte de dos anys de la Universitat de Vic per combatre el fracàs escolar i l'abandonament de les aules. Les regidories de Convivència i Educació han acordat posar en marxa el model a partir del mes de setembre a través del projecte Enxaneta. L'experidència es durà a terme als centres educatius Pau Vila i Roques Blaves. El projecte dotarà aquestes escoles de la figura d'un mentor que acompanyarà els infants i també les seves famílies en el seu procés d'aprenentatge.

El projecte Enxaneta té per objectiu detectar el problema per afrontar-lo abans no hi hagi situacions que podrien ser irreversibles. Per aconseguir-ho es treballa amb alumnes de 1r i 2n de Primària, que són edats en les quals es construeixen les competències escolars bàsiques. Pau Vila i Roques Blaves participen al costat del grup motor del projecte, format per les direccions escolars, educadores socials i les tècniques d'Educació i Convivència de l'Ajuntament, per seleccionar 16 alumnes que participaran en el projecte, vuit de cada centre. «L'objectiu és garantir als infants una atenció individualitzada per treballar a partir dels seus interessos i capacitats», explica la tècnica de Convivència de l'Ajuntament d'Esparreguera, Míriam Borrega, en el web municipal.

El projecte treballa amb la figura del mentor -una persona graduada en educació social, magisteri, psicologia, pedagogia o animació sociocultural-, que s'en-carrega d'oferir suport i acompa-nyar en les diverses situacions d'aprenentatge, tant als infants com a les famílies. Es faran sessions diàries, durant dues hores cada tarda, en les quals el mentor treballarà amb els alumnes i un dia la setmana també hi participaran activament les famílies. «No es tracta de fer un reforç escolar o d'ajudar a fer els deures, sinó d'anar més enllà i treballar de manera lúdica les competències que l'escola valora i, alhora, apoderar les famílies per tal que, amb el temps, puguin acompanyar elles mateixes els seus fills i filles en l'escolaritat», apunta la tècnica d'Acollida, Ona Viñas.

En el marc d'aquest projecte, la Universitat de Vic, a través d'un conveni amb l'Ajuntament d'Esparreguera, contractarà dues persones a 12 hores setmanals, entre el període del setembre del 2019 al setembre del 2021 per exercir les funcions de mentors del projecte en aquests dos centres educatius.

Al setembre s'iniciarà la formació d'aquests mentors i a l'octubre començaran les sessions de treballs amb els infants als centres. Els mentors estaran coordinats amb el claustre de les escoles i els tutors dels alumnes per tal de contribuir a millorar els seus resultats acadèmics, segons la informació que es té del projecte.