Els acords entre Junts i el PSC a l'Anoia continuen donant rèdit als uns i als altres. Ahir publicàvem que el suport del PSC farà que Junts pugui governar el Consell de l'Anoia tot i ser la segona força després del 26-M (deixa fora el partit més votat, ERC) i avui expliquem que el suport explícit de Junts per Vilanova permet a l'alcaldessa d'aquesta població, Noemí Trucharte (PSC), aprovar les retribucions del nou cartipàs municipal.

Trucharte no ho tenia fàcil perquè quan va accedir a l'alcaldia a través d'un moció de censura i l'acord dels partits que aleshores estaven amb ella va decidir rebaixar-se el sou. Després, el malestar entre les formacions del govern va fer que el pressupost del 2019 no es pogués aprovar i, per tant, l'Ajuntament va treballar amb uns comptes prorrogats, és a dir, amb les mateixes partides del 2018. Ara s'ha volgut incrementar la partida dedicada a pagar sous i indemnitzacions dels regidors en més de 50.0000 euros per fer front als pagaments fins a 31 de desembre. Fer tot aquest procés des d'una minoria, com la que té Trucharte, era complicat, però Junts x Vilanova li va facilitar el camí amb les abstencions necessàries per aprovar el que calgués.

El regidor de Junts x Vilanova, Jordi Barón assegurar que la política de Vilanova i la del Consell no van d'acord, encara que les dues realitats funcionen amb acords que tenen efecte mirall.

Ahir, Vilanova va fer el primer ple del mandat per aprovar les retribucions i retre compte del cartipàs. El Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) va rebre crítiques dels grups de l'oposició, excepte de Jordi Barón, regidor únic de Junts per Vilanova (JxV). Vilanova 365 (V365) amb 4 regidors, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) amb 3 i Vilanova Alternativa (VA) amb 1 van actuar com a bloc.

Els motius de les queixes de l'oposició era el canvi de partides, algunes, segons aquests grups, afecten actuacions en l'àmbit social. En la seva intervenció, Francisco Palacios (VA) va demanar deixar el punt sobre la taula i acordar un «pressupost nou durant el mes de juliol». Defensava que les partides sotmeses a reducció pressupostària són «sensibles» i afecten la ciutadania, alguns dels col·lectius més desfavorits. Palacios mantenia que la partida de 15.000 euros destinada al manteniment d'infraestructures no s'hauria de tocar.

Marc Bernaldez (ERC-AM) va destacar que els més de 10.900 euros de la partida de les Mancomunitats, d'on surten els diners per a malalts mentals, i els més de 10.900 euros destinats a atendre situacions de pobresa energètica i també, els més de 10000 euros destinats a Contracte Infància i més concretament, a les activitats infantils del VilaShopping eren motiu suficient per votar-hi també en contra. Finalment, Vanesa González (V365) subratllava el canvi de posicionament de l'equip de govern quan 2 anys enrere s'havia reduït al 50% les retribucions. En total i fins a acabar l'any, l'Ajuntament de Vilanova del Camí necessita 50.200,87 euros per mantenir les retribucions i les partides de seguretat social.

Noemí Trucharte, l'alcaldessa, té dedicació exclusiva i cobrarà a partir d'ara 47.046,28 euros bruts a l'any. La quantitat s'ha fixat tenint en compte el sou d'alcaldessa que cobrava la seva predecessora el 2015 i aplicant-li un increment del 5%. No és que sigui una xifra alta o baixa, és que Trucharte es va comprometre a rebaixar-se el sou quan va presentar la moció de censura. La regidora de Cultura, Participació Ciutadana i Promoció Econòmica, Carlota Silva, amb una dedicació parcial de 25 hores a la setmana, cobrarà 16.800 euros i finalment, a la regidora de Joventut, Educació i Festes i 1a tinent d'alcalde, Eva Maria Vadillo, amb una dedicació parcial de 18 hores a la setmana cobrarà 11.900 euros.

El segon punt calent del ple ha estat el nomenament d'un càrrec eventual o de confiança, sense concurs públic, un «assessor especial, de direcció i coordinació de l'Ajuntament», segons va explicar l'alcaldessa. Novament Palacios va subratllar que «sotmetre a ple un càrrec de confiança que cobrarà 25.000 euros l'any sense saber a què es dedicarà és totalment incoherent». Des d'ERC-AM també es va demanar que les tasques haurien d'estar més limitades i ben definides, d'acord amb l'assignació d'altres partides, com poden ser les dietes o plusos, entre altres i va exposar que si es tracta d'una «figura de gerent, es pot crear com a tal i es pot publicitar, amb un caire més tècnic que polític».

En el nou cartipàs, l'alcaldessa, Noemí Trucharte, serà la responsable de l'Àrea d'Economia, Hisenda,Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i noves Tecnologies, que actuarà com a Comissió Especial de Comptes. Carlota Silva serà la responsable del Servei de promoció econòmica, innovació i noves tecnologies. Susana Gutiérrez serà la responsable del Servei de Règim interior. Trucharte també serà la persona responsable de l'Àrea d'obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals. Francisco José Saucedo serà el responsable del Servei d'urbanisme, d'obres, via públic i serveis municipals. Rafael Gabarri serà el responsable del Servei de medi ambient. L'alcaldessa també gestiona Joventut, Cultura, Educació i Participació.