La col·laboració entre l'Ajuntament d'Igualada i Airbnb ha comportat un increment en el nombre de visitants a la ciutat i la comarca a través d'Airbnb, segons dades que va donar a conèixer ahir aquesta mateixa empresa.

Al llarg del 2019 el nombre de viatgers a la comarca de l'Anoia -que van arribar havent fet una reserva a través d'Airbnb- va créixer respecte al 2018 quasi el 50%. En aquest període va créixer especialment el nombre de viatgers provinents de Catalunya, que es va incrementar el 71%. Aquestes dades s'han donat a conèixer en la presentació a Igualada del llibre blanc del turisme sostenible, que va tenir lloc ahir al matí.

A Igualada ciutat, les xifres són similars, amb un increment de quasi el 40% d'arribades totals de viatgers, dels quals destaca l'augment del 72% de viatgers amb domicili a Catalunya.

Les dades que ha ofert l'empresa Airbnb també indiquen que en dos anys (del 31 de desembre del 2017 fins al 31 de desembre del 2019), la comarca va multiplicar per dos (+97%) el nombre viatgers a través d'Airbnb. En aquest mateix període el nombre de visitants de Catalunya a l'Anoia va créixer un 136%.

I un altre ítem a tenir en compte, sempre segons les mateixes fonts, és que Igualada concentra el 60% de les arribades de viatgers, seguida de Piera, que concentra un 20%. La resta es reparteix per la resta de la comarca, encapçalada per la Llacuna, entre d'altres. Dels 35 municipis de la comarca, 16 van rebre viatgers a través d'Airbnb.

El 80% dels amfitrions tenen una valoració de 5 estrelles. I el 52% dels amfitrions són dones.

El Llibre Blanc del Turisme Sostenible és un document que té com a objectiu ajudar altres destinacions a desenvolupar tot el seu potencial turístic de manera sostenible, aprofitant els avantatges de la tecnologia. Aquest treball, que també facilita una anàlisi per comprendre les particularitats i possibilitats d'un territori en l'àmbit turístic, ha estat fruit de l'experiència i el coneixement obtinguts a través de la col·laboració publicoprivada a tota la comarca i posa Igualada en l'avantguarda de l'experimentació en nous models de turisme.

Durant la presentació, la tinent d'alcalde d'Igualada, Patrícia Illa, va destacar que «una de les claus de l'èxit d'aquesta iniciativa és que l'objectiu no era fer créixer ràpidament el nombre de visitants a la ciutat i a la comarca, sinó treballar en el disseny d'una destinació turística sostenible que s'adeqüi a la singularitat del nostre territori. I això no s'hauria pogut fer sense la participació, la implicació i la complicitat de les administracions, la societat civil, els agents econòmics i culturals i els emprenedors d'Igualada i de l'Anoia». I concloïa que «el turisme no ha de ser un objectiu, sinó un mitjà per al nostre desenvolupament».

A l'acte de presentació d'aquest llibre blanc també hi va ser present Sisco Pepió, tinent d'alcalde de Turisme de Tortosa, que va anunciar que la ciutat acollirà aquest any un programa de destinacions sostenibles. La capital de les Terres de l'Ebre es nodrirà dels aprenentatges d'Igualada, tot i que tindrà un programa dissenyat per a les seves particularitats, que obri noves perspectives econòmiques per a la comunitat local i els governs de la comarca tarragonina.

Entre el desembre del 2018 i el maig del 2019, l'Ajuntament d'Igualada i Airbnb van crear el Healthy Destinations Lab, una iniciativa que, a més a més de promoure Igualada i l'Anoia, contribueix a desenvolupar una metodologia per fomentar un turisme sostenible a noves destinacions. El programa va incloure diversos tallers, esdeveniments i sessions en què van participar representants de la ciutadania, el teixit empresarial i les administracions públiques catalanes.