01 de febrer de 2020
01.02.2020

Esparreguera no subministrarà aigua potable procedent de la Mina

L'Ajuntament no posa en dubte la potabilitat, però diu que no es pot garantir una bona qualitat

31.01.2020 | 21:49
La captació de la Mina ha estat suspesa per la mala qualitat de l'aigua

L'Ajuntament d'Esparreguera ha tornat a suspendre el subministrament d'aigua de La Mina per part d'Aigües Vidal, societat concessionària del servei. Ho ha fet mitjançant un decret d'alcaldia que, tot i no posar en dubte la potabilitat de l'aigua, fonamenta la suspensió en el fet que no en queda garantida la qualitat.

La mesura s'adopta després de constatar la presència de components orgànics que, en entrar en contacte amb el clor, produeixen les males olors detectades des de la tardor del 2018. Tot i que la companyia d'aigües ja havia deixat de proporcionar aigua de La Mina el mes d'octubre passat pels mateixos motius, el mateix decret que ara torna a suspendre l'abastament des de l'aqüífer estableix que la prohibició s'aixecarà en el moment que Aigües Vidal acrediti que s'han suprimit totalment les causes que provoquen males olors.

Aquesta serà la segona vegada que l'Ajuntament prohibeix l'abastament d'aigua procedent de La Mina després que al desembre del 2018 ja ho fes mentre la companyia estudiava l'estat de l'aqüífer i la procedència de les males olors. Aquesta prohibició es va aixecar el mes de juliol de l'any passat després que un estudi de l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Agència de Salut Pública de Catalunya concloguessin que l'aigua de La Mina era apta per al consum humà. La nova prohibició «no té a veure amb la potabilitat de l'aigua sinó amb la constatació que aquesta aigua no reuneix la qualitat suficient per ser subministrada a la població», segons ha informat el regidor coordinador de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, Rogeli de la Cruz.

El mateix regidor i representants de la companyia Aigües d'Esparreguera Vidal SL van reunir-se divendres passat per compartir els resultats de les analítiques sol·licitades per l'Ajuntament el darrer mes de novembre per identificar l'origen de les males olors. En aquesta reunió es va confirmar que l'alteració en les propietats organolèptiques de l'aigua de La Mina és deguda a la presència d'un component orgànic en aquesta aigua que en reaccionar amb el clor produeix mala olor. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat la companyia d'aigües després que anunciés, el desembre passat, que analitzaria en profunditat La Mina per localitzar l'origen de les males olors.

La companyia d'aigües va deixar de proporcionar aigua de La Mina el mes d'octubre passat com a conseqüència de la persistència de les males olors, i des d'aleshores, segons va informar, en subministrava d'ATLL. Pel que fa al subministrament, la situació ara no canvia, però amb el nou decret queda blindada administrativament. La prohibició s'aixecarà en el moment que Aigües Vidal acrediti que s'han eliminat totalment les causes que provoquen males olors així com l'origen dels elements que la provoquen. Les analítiques de l'aigua a Esparreguera les porta a terme Labaqua Interlab, un laboratori certificat per ENAC, l'Entitat Nacional d'Acreditació, amb la freqüència de mostratge que marca la norma legal en la matèria, el reial decret 140/2003.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook