El consistori d'Olesa ha decidit incrementar el pressupost del departament de Serveis Socials i Habitatge en 50.000 euros, dels quals 30.000 seran per suplementar la dotació dels ajuts a l'alimentació i 20.000 per al pagament de subministraments bàsics, atès que, segons el regidor d'aquesta àrea, Jordi Martínez, «també es preveu que hi haurà un increment de les peticions un cop acabi l'estat d'alarma». La dotació inicial d'ajuts socials (alimentació, subministres o activitats d'estius...) era inicialment de 172.850, i ara s'hi destinaran 222.850?.

Pel que fa a Habitatge, Jordi Martínez ha destacat que es destinaran 50.000 euros per a ajuts al lloguer «tot i que les competències les té l'Estat i la Generalitat». La partida servirà per complementar els ajuts que destinen altres administracions als ajuts al lloguer. Per exemple, el 2019 una seixantena de famílies no van percebre aquest ajut tot i acomplir els requisits perquè s'havia esgotat el pressupost destinat per la Generalitat. El regidor ha explicat que les administracions amb competències «hauran de prendre mesures i destinar recursos perquè no s'agreugi la situació d'emergència residencial que ja s'arrossega des de la crisi de 2008, quan moltes famílies van ser desnonades arreu per motius econòmics».

Aquest increment de 100.000 euros es va aprovar per unanimitat al ple extraordinari d'abril a través d'una modificació de crèdit per un total de 300.000 euros, provinents del superàvit del pressupost 2019 per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària.