Les empreses de l'Anoia xifren en prop de 23 milions d'euros les pèrdues econòmiques provocades per la crisi del coronavirus. En una enquesta realitzada per la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), en la que hi ha participat 119 empreses, només el 34,5% afirma estar treballant al 100%; mentre que el 33,6% entre el 75 i el 100%, el 19,3% entre el 50% i el 75% i el 6,7% està operant menys del 25%. Pel que fa a les perspectives de futur, tres de cada quatre empreses asseguren que tenen intenció de mantenir els treballadors. El 18,5%, però, avança que si la situació no millora o empitjora hauran de fer retallades a la plantilla.

Més de la meitat de les empreses enquestades s'han acollit a un ERTO. D'elles, el 65,2% ho han fet només pels mesos d'estat d'alarma. Un 22,7% afirma que l'han presentat per baixa productivitat i el 12,1% de les empreses s'han vist obligades a presentar un nou expedient per més de 6 mesos.

De les empreses que s'han acollit a un ERTO, en el 56,9% dels casos ja s'ha incorporat tota la plantilla. El 38,5% diu que ho ha fet parcialment, i la resta que la seva plantilla encara no s'ha incorporat a la feina.

L'impacte

Més de la meitat de les empreses asseguren que el coronavirus ha tingut un impacte molt alt en la seva facturació i la seva rendibilitat. Pel que fa a la productivitat, tres de cada quatre expliquen que el coronavirus ha tingut un impacte mitjà.

Com a mesures i accions que les empreses reclamen per alleugerir la situació hi ha la reducció de les quotes que l'empresa abona a la Seguretat Social (67,2%), la reducció d'impostos (59,7%), la flexibilització laboral (47,9%), ajudes a la inversió (40,3%) i que s'allarguin els ERTO (31,9%).