Els veïns d'Òdena, el 2021, pagaran el mateix import per l'IBI, l'IAE, les escombraries o les llicències d'obres, però el govern local, els republicans de Fem Òdena, va veure com els dos grups de l'oposició li votaven en contra la proposta i, per tant no podia aprovar el que portava al ple. Què portava al ple? Una congelació dels impostos i de les taxes. I el rebuig de la proposta de govern que suposarà? Doncs que s'hauran de mantenir per al 2021 les ordenances fiscals, és a dir, de facto una congelació.

La derrota política de Fem Òdena no té repercussions sobre els ciutadans, però els dos partits de l'oposició han ensenyat les dents a l'alcaldessa, Maria Sayavera. Aquest debilitat del grup de govern, de fet, ja s'ha fet palesa en altres moments, però, generalment les grans aprovacions (pressupost i taxes) fins ara havien prosperat amb el suport d'un grup o altre.

Sayavera explicava ahir que confiava a rebre el suport dels socialistes (Òdena Progrés), perquè així ho havien manifestat en les reunions informatives, on ja havia fet pública la seva posició, però en el moment del ple el vot va ser en contra. I als vots d'Òdena Progrés s'hi van sumar els d'Òdena a Fons, amb la qual cosa van poder tombar la proposta de govern debatuda en un ple extraordinari.

Sayavera va dir que per a l'exercici 2020 ja s'havia fet un increment de taxes que afecten el conjunt de la població, com l'IBI i les escombraries, i que enguany no es plantejava cap increment perquè la situació econòmica municipal és d'equilibri o lleuger benefici i, sobretot, perquè la pandèmia i la crisi econòmica associada també aconsellaven, a criteri del govern, aquesta congelació. Un cop fet el tràmit de definir les ordenances fiscals, l'equip de govern treballa en una proposta de pressupostos municipals 2021, que voldria consensuar.