Sorea, l'empresa encarregada de l'abastament d'aigua a Martorell, està rectificant les factures de 2020 a instàncies de l'Ajuntament d'aquesta vila. Durant els primers mesos de confinament no es va poder dur a terme la lectura de comptadors i es van aplicar criteris de facturació de cada client d'anys anteriors. L'empresa està tornant o compensant l'import liquidat en excés, i demana disculpes per les molèsties que aquest fet hagi pogut ocasionar, segons van explicar ahir fonts municipals.

Aquesta situació és similar a la que també es va produir a Sallent, al Bages, on Sorea va facturar més consums dels reals a famílies per haver superat, suposadament, els límits de consum. En aquest cas afectava els casos en què no hi havia comptadors de telelectura. Aquí l'empresa va obrir un període de reclamació.

Les estimacions es van fer aproximant-se al consum real per tal d'impactar el mínim als usuaris, segons expliquen les mateixes fonts. Tot i així, hi ha casos en què no s'han ajustat al consum que realment s'ha produït i, en conseqüència, s'ha produït una acumulació de consum en la factura següent.

Per aquest motiu, i d'acord amb la petició de l'Ajuntament de Martorell, Sorea està procedint a rectificar les factures realitzant el repartiment del consum entre ambdós trimestres.

En una comunicació municipal, l'Ajuntament explica que «en cas que l'usuari ja hagi pagat la factura, la diferència al seu favor li serà transferida al compte associat al contracte. En el cas que no tingui domiciliat el pagament serà deduïda dels seus pròxims càrrecs».

En cas que no estiguessin pagades les factures anteriors, si es té domiciliat el pagament, les noves factures seran girades en breu al compte bancari associat al contracte. Si no es té domiciliat el pagament, es podrà efectuar a les entitats col·laboradores habituals.

L'empresa Sorea, del grup d'Aigües de Bacelona (Agbar), gestiona l'aigua de desenes de poblacions de l'interior de Catalunya a través de concessions municipals».