L'Ajuntament d'Igualada instal·la quaranta caixes niu a les zones arbrades de la ciutat. L'objectiu és aprofitar la biodiversitat amb un doble objectiu.

Segons explica el consistori, el primer objectiu és reequilibrar l'ecosistema afavorint la presència de pardals i mallerengues i reduint la de tórtores i tudons i, en menor mesura, de coloms. Les tórtores i éls tudons ara són les espècies majoritàries en els parcs i jardins de la ciutat i causen molèsties per acumulació d'excrements. Afavorint la presència d'altres espècies que no causen molèsties, com són, sobretot, els pardals, s'espera augmentar la competència interespecífica; és a dir, que tórtores i tudons hagin de compartir amb altres espècies uns recursos que ara poden aprofitar en exclusiva, i que així, a mitjà termini, se'n redueixi el nombre.

L'altre objectiu és lluitar de forma natural contra la proliferació d'insectes. A més dels pardals, que inclouen una important part d'insectes en la dieta, les caixes niu es destinen a espècies que tenen una dieta majoritàriament insectívora, com les mallerengues, els sílvids i els túrdids. Així, s'espera contribuir en la reducció de la proliferació d'insectes que poden resultar molestos o causar perjudicis a l'arbrat i també en la reducció de l'ús de pesticides per al seu control.

A més, aquesta actuació ha de permetre gaudir als usuaris de parcs i jardins de la presència d'aquestes aus, la qual fa guanyar valor natural a aquests espais. La presència d'aus fa que usuaris de parcs i jardins gaudeixin d'una millor salut emocional per l'observació i els cants de les aus.

De caixes, se n'han instal·lat cinc models diferents per cobrir un ventall més gran d'espècies. El seguiment que es farà de l'ocupació permetrà establir el percentatge d'èxit, i també si els ocells mostren alguna preferència per un model concret. A partir d'aquests resultats es faran les modificacions que s'escaiguin.

El regidor d'Entorn Comunitari i Cooperació, Fermí Capdevila, destaca que «aquest és un dels projectes per a l'increment de la biodiversitat a la ciutat, i aquesta és una feina a voltes poc visible però que té molta repercussió en la qualitat de vida i de salut dels igualadins».