La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat el pla d'autoprotecció (PAU) del pavelló de Sant Bernat, un poliesportiu annex a l'escola Sant Bernat que s'utilitza com a equipament esportiu per a la mateixa escola així com també per a usos extraescolars. Esporàdicament, també se li dona un ús de pública concurrència per realitzar festes i espectacles com poden ser concerts, la celebració del carnestoltes o l'arribada dels Reis de l'orient, amb un aforament per a 1.900 persones.

El pla d'autoprotecció és una eina de programació de les accions i mesures que han de ser adoptades pels titulars de les activitats que organitzin en espais públics, amb els seus mitjans i recursos i en l'àmbit de la seva competència, per aconseguir que, davant d'una situació d'emergència, les decisions i accions a desenvolupar es portin a terme d'una manera ràpida i sistemàtica. Així, el pla donarà resposta adequada a les possibles situacions d'emergència que puguin produir-se en aquest equipament.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de salut i benestar,d'indústria, innovació i infraestructures, i de ciutats i comunitats sostenibles. Els 17 ODS van ser proclamats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l'agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n'assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord amb aquests ODS.