Vallbona d’Anoia portarà a terme la reforma del passeig del Mirador, després que l’Ajuntament en va aprovar per unanimitat en l’últim ple el projecte, que té com a objectiu principal arranjar diferents punts de l’espai, donant continuïtat a l’estabilització del talús que ja s’ha executat d’urgència. Segons fonts municipals, l’actuació també ha de servir per dinamitzar aquesta zona, «que actualment compta amb poca activitat per la presència de la línia de Ferrocarrils que la travessa i per la manca de serveis municipals». Es tracta d’un projecte per dinamitzar la part nord del municipi, adequant-la com a zona d’oci i de lleure, per a l’esport a l’aire lliure, per passejar o per acollir activitats culturals com ara concerts.

La reforma s’ha dividit en actuacions separades que s’aniran executant en funció de la disponibilitat pressupostària i quines es considerin més prioritàries. Així, hi ha previstes actuacions d’enjardinament, atès que força arbres presents a la zona actualment estan emmalaltint o han mort, principalment pel fet que no són autòctons i es van plantar massa junts. La primera actuació consistiria en la substitució d’aquests per alzines.

També la substitució de paviments, tanques i mobiliari. Es canviarà la malla que separa el passeig d’una propietat privada a tota la llargada del passeig, tret de la plaça del final. D’altra banda, se substituirà el ferm del passeig per un de terra més estable, se’n canviaran els bancs i s’hi col·locaran papereres. L’Ajuntament negocia amb el propietari del solar del costat per instal·lar-hi un pipicà.

Una tercera intervenció serà la rehabilitació de la font, i una altra la reforma de la plaça del final del passeig, de la que se’n substituiran els graons actuals per una pendent poc pronunciada que en millori l’accessibilitat, i se substituirà l’actual barana . Altres intervencions seran la reforma del paviment de rampes, canviant-ne les zones de llambordes que han patit moviments o que han desaparegut, i la neteja i estabilització de talussos, donant continuïtat a una actuació que es va fer amb caràcter d’urgència. Un cop feta la franja perimetral, se’n trauran els arbres que hi queden i es construirà un mur de 30 metres de llargada que estabilitzarà el talús. El mur estarà fet de rocalla de pedra granítica, que suposarà un impacte visual més lleu que el formigó i que facilita el drenatge del terreny.