Més de la meitat del creixement de població de l'Anoia del 2020, un 60,01%, correspon a la població immigrant. Arran de la crisi econòmica del 2008, les xifres de població immigrant a la comarca havien entrat en un decreixement, però des del 2018, fins i tot durant el període més dur de la pandèmia de la covid, hi ha hagut un creixement constant de les xifres d'arribada de població. L’any 2020, la població total de l’Anoia va augmentar en 2.286 persones respecte de l’any 2019, 1.372 de les quals, eren estrangeres.

Gràfica del Padró oficial a 1 de gener de 2020 a l'Anoia Idescat

La Unitat de Ciutadania i Convivència del departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat el nou document estadístic, corresponent a l’any 2020, que recull els perfils demogràfics de Catalunya, l’Anoia i els municipis de la comarca. L’informe pretén ser una eina per afavorir el coneixement de la població de la comarca i el disseny de polítiques municipals i comarcals atenent a les variables de la nacionalitat, el sexe i l’edat, tenint en compte l’evolució de la població empadronada en els deu anys anteriors. Enguany, el document incorpora dades relatives a l'alumnat matriculat al curs 2020-2021, la distribució de la població segons lloc de naixement, el saldo vegetatiu i el saldo migratori de cada municipi.

Xifres oficials de la població estrangera empadronada a la comarca de l'Anoia

Xifres oficials de la població estrangera empadronada a la comarca de l'Anoia Idescat

Els efectes de la crisi del 2008 es van començar a notar en l'arribada de població forana a l'Anoia l'any 2012 i el ritme de creixement d'ara és similar al que hi havia a la primera dècada del segle XXI. Actualment, la comarca de l’Anoia se situa en un 9,3% de població estrangera empadronada, lluny de la mitjana de Catalunya que es troba en un 16,2%. Entre la població immigrada hi ha una alta incidència de la que és d'origen magrebí, i destaca el pes que hi té la pakistanesa, que és la que ocupa el segon lloc. A escala de Catalunya, aquest segon lloc és per a la població que ve de Romania.

Principals nacionalitats de la població a l'Anoia

Principals nacionalitats de la població a l'Anoia Idescat

L’informe es pot veure a l’apartat de l’Observatori de les Migracions de la pàgina web del Consell Comarcal de l’Anoia, www.anoia.cat, on també es poden consultar els informes anuals des de l’any 2010.