El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) assegura que compleix amb la llei de transparència, responent així a la queixa que han presentat els regidors del grup Poble Actiu demanant la intervenció del Sínic de Greuges perquè el govern municipal atorgui les dades requerides del consorci que gestiona bona part dels equipaments sanitaris. Compleix, segons entén el Consorci, amb la regulació actual. Si es fa la cerca, actualment l’únic càrrec que hi figura és del de Ferran García Cardona, el seu director general.

El Consorci Sociosanitari va emetre ahir una nota de premsa en la que especifica que informa de retribucions, indemnitzacions i dietes dels seus alts càrrecs, el Consorci Sanitari de l’Anoia, que segons entén fins ara es limitava a la figura del director general. El sou anual que figura en els llistats públics de la Generalitat és de 107.558 euros, vinculats al departament de Salut. El CSA va explicar ahir que la informació requerida pels regidors de Poble Actiu «sí que és pública i accessible a través de la seva web, segons marca la Llei 19/2014 de transparència, accés a informació pública i bon govern i que indica que s’han de facilitar les dades retributives, indemnitzacions i dietes dels alts càrrecs». I afegeix que «el CSA compleix amb aquest requeriment des de la seva entrada en vigor i revisa periòdicament la pàgina web per tal d’assegurar-ne la presència. Amb la posada en marxa del nou portal web del CSA, el passat mes de juliol, es va actualitzar el portal de transparència, segons la nova Guia de Transparència per a les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovada per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert el 13 de juliol de 2018».

Actualment, només es pot consultar obertament les retribucions de Ferran García, però fonts del mateix consorci han explicat a aquest diari que a començament del 2022 s’ampliarà aquesta informació amb les retribucions que perceben altres alts càrrecs el Consorci Sanitari de l’Anoia que és de participació pública. No s’ha especificat els càrrecs que hi haurà en la informació al portal de la transparència.