El proper 12 de setembre comença un nou curs escolar i altra vegada ho fa amb xifra històrica d'alumnes. El Departament d'Ensenyament calcula que hi haurà 1.570.011 alumnes matriculats, 7.822 més que l'any passat, amb un increment més gran a la Primària, Secundària i a la postobligatòria i un descens, de 10.000 alumnes, al 2n cicle d'Infantil. Per atendre tota aquesta població escolar, es comptarà amb 798 docents més que l'any passat. 140 professionals es destinaran a l'educació inclusiva mentre que 400 treballaran als centres d'alta complexitat. Com a novetat, els substituts començaran a treballar 4 dies abans que comenci el curs per conèixer el centre, el claustre i les matèries que han d'impartir.

El curs escolar començarà el proper 12 de setembre amb un increment de 7.822 alumnes matriculats respecte les dades de l'any passat. Així, la població escolar a Catalunya serà de 1.570.011 alumnes, una xifra història. Per etapes educatives, el major creixement es dóna a l'ESO, però també a Primària, mentre que el 2n cicle d'Educació infantil perd 10.000 alumnes a causa de la baixada de la natalitat. També suma alumnes l'oferta postobligatòria, sobretot a l'oferta pública, un fet que la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ho ha qualificat de ''bona notícia'' pel país.

L'augment d'alumnes es compensa amb un increment del cos de docents amb 798 professionals més, fent un total de 66.461. 140 d'aquests docents treballaran per a l'educació inclusiva, ja sigui en Unitats de Suport a l'Educació Especial, que se'n creen 50 de noves, en itineraris formatius específics (IFE) de formació professional o en serveis educatius que atenen els alumnes amb necessitats. L'increment de docents també es destinarà als 340 centres d'alta complexitat, amb 400 docents més.

A banda, i per continuar potenciant l'autonomia de centres, s'han creat nous perfils professionals i 3.410 llocs de treball responen a necessitats del projecte educatiu del centre, un 35% més que el curs anterior.

Com a novetat d'enguany, el personal substitut començarà a treballar el 8 de setembre, 4 dies abans de l'inici de les classes, per donar temps a conèixer el centre, el claustre i les matèries, a diferència dels últims anys, en què s'incorporaven amb l'arribada dels alumnes. A falta de saber exactament quants substituts es necessiten, la consellera ha explicat que la mesura té un cost aproximat d'uns 300.000 euros diaris, per tant, 1,2 MEUR en total. Ruiz ha volgut destacar que el decret de substitucions, Catalunya ''no el va aplicar mai literalment'', sinó que ha anat fent excepcions en funció de les necessitats, i per això destaca que, en un 76% d'aquestes substitucions es fan igual que es feien abans de les imposicions del decret.

L'equilibri entre la població escolar i els docents han fet baixar les ràtios, sobretot a Infantil. La consellera ha explicat que actualment, la ràtio mitjana dels grups de P3 és de 20,7 alumnes, mentre que el curs 2011-2012 era de 22,9. A Secundària, la mitjana és de 28,2, 4 dècimes per sota de fa 4 anys. Ruiz ha destacat que pràcticament tots els grups d'educació infantil estan per sota dels 25 alumnes, i només un 3'3% té ràtio 25 o superior, i a Secundària, el 98% també està per sota de 30 alumnes per aula.

Pel que fa a les oposicions previstes per a professors de la formació professional, Meritxell Ruiz ha assegurat que es poden fer perquè depenien del pressupost del 2015 i s'han destinat a aquesta etapa per l'increment que ha patit els darrers anys i l'impuls que se li vol donar. Tot i no posar cap data sobre la taula, no ha descartat convocar futures oposicions en altres etapes i ha destacat que s'hauran de fer en funció de l'evolució de l'alumnat que els propers anys creixerà a Secundària. En aquest sentit, i amb la pròrroga de pressupostos, Ruiz ha recalcat que s'ha fet un esforç per reprioritzar i evitar que els projectes del Departament se'n veiessin afectats.

50 escoles rurals implantaran el primer cicle d'educació infantil

El que el curs passat va començar com una prova pilot a 7 escoles rurals de Lleidai Terres de l'Ebre, que acollien el primer cicle d'educació infantil, s'estén aquest curs a 50 escoles en total gràcies a la bona acollida de la iniciativa i a la petició de molts ajuntaments. Això, suposa un increment important en alumnes i en distribució territorial.

Menys escoles en mòduls i primera construcció de consum quasi zero

El curs també comença amb mòduls prefabricats per acollir alguns alumnes. En total n'hi ha 1.100 però el Departament prioritza fer desaparèixer les escoles que estan totalment en mòduls. Per això, destaca que des del 2008, quan hi havia 120 escoles en barracons, s'ha arribat als 86, quatre menys que l'any passat.

Per aquest curs, es creen administrativament 6 escoles, dos instituts i 2 instituts escola. De nova construcció se'n fan 9, sis escoles i tres instituts, mentre que es rehabiliten 3 escoles i 2 instituts. D'obres de millora se n'han fet a 383 centres. Una de les novetats però, d'enguany, és la primera construcció de consum quasi zero, que s'ha dut a terme a l'ampliació de l'institut de Pallejà, amb la implantació de mesures d'estalvi i d'eficiència energètica per gastar el mínim possible. Així, tal i com ha explicat la consellera, s'ha potenciat la ventilació de cara a l'estiu, i s'ha treballat per aprofitar l'efecte hivernacle de l'edifici a l'hivern.

Es mantenen les ajudes per llibres i les beques menjador

Per aquest curs, el Departament destinarà 4 MEUR a les ajudes per llibres de text, i s'amplien el nombre de centres que se'n beneficiaran, fins a 960, inclosos tots els d'alta complexitat. Pel que fa a les beques menjador, encara sense dades definitives, Ensenyament garanteix l'ajut a totes les sol·licituds que compleixen els llindars establerts, així com les situacions sobrevingudes. Per això, preveu un augment de la despesa de 12 MEUR.