? La Generalitat ha decretat uns serveis mínims que preveuen el funcionament del 33% dels trens de rodalia i regionals, i del 50% dels trens de FGC en hores punta i del 20% a la resta del tram horari. Per hora punta, s'entén les franges de les 6.30 a les 09.30 i de les 17.00 a les 20.00. A l'atenció sanitària, l'ordre preveu el normal funcionament de les urgències i de les unitats especials com les cures intensives.