Els estudiants de graus de 180 crèdits que aquest mes de juny acabin els estudis podran cursar el primer any de màster a preu de grau. Així ho preveu el decret de preus que va aprovar ahir el Consell Interuniversitari de Catalu-nya, amb la qual cosa compleix el compromís explícit de la Secretaria d'Universitats i Recerca des que es va donar l'opció a les universitats d'estructurar els estudis en graus de tres anys. El decret estableix aquesta norma per al primer curs de màster i preveu compensar les universitats que deixin d'ingressar per aquests descomptes. Ho va explicar el secretari general del CIC, Lluís Baulenas, que creu que és una mostra del «grau de responsabilitat» del Govern. La resta de preus públics es mantindran. Des que es va donar llum verd als graus de 180 crèdits, el 2015, l'aleshores secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, es va comprometre en què els estudiants que seguissin estudis amb aquesta nova estructura no es veiessin perjudicats pel preu dels crèdits i que, per tant, el primer any de màster els costés el mateix que el de grau.