El Tribunal de Comptes ha detectat en un dels seus informes de fiscalització que l'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) va pagar el 2016 pensions no contributives a 1.096 persones que ja havien mort, un import global de nòmines abonades indegudament d'11 milions d'euros. L'informe analitza les nòmines emeses el desembre del 2015 i el desembre del 2016 i creua aquesta informació amb les dades de morts aportades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) entre l'1 de gener del 1997 i el 31 de desembre del 2016.

La conclusió de l'òrgan fiscalitzador és que hi ha «debilitats» en el procediment de detecció de morts per part dels òrgans gestors de les prestacions, «debilitats» que, segons el seu parer, resulten «especialment significatives» quan el termini transcorregut entre la mort i seva detecció és superior a quatre anys, donada la possible prescripció del dret a recuperar les quantitats indegudament pagades.

En el seu informe, el Tribunal de Comptes revela que l'Imserso va pagar el 2016 un total de 1.096 pensions no contributives a persones ja mortes per un import superior als 11 milions d'euros, del qual només s'han recuperat al voltant de 2,2 milions , aproximadament el 20% de la quantitat global abonada de manera indeguda.

La Comunitat Valenciana és l'autonomia en la qual el Tribunal detecta més beneficiaris morts (234) i l'import més alt abonat indegudament (9,8 milions d'euros). D'aquesta quantitat, gairebé no s'han recuperat 1,5 milions d'euros. No obstant, l'òrgan fiscalitzador assenyala, en aquest punt, que algunes entitats financeres no tornen els diners en considerar que són quantitats prescrites per haver transcorregut més de quatre anys.

Per això, el Tribunal recomana a la Seguretat Social que estudiï la possibilitat d'implantar un procediment homogeni per a demanar la col·laboració de les entitats financeres en la retrocessió de mensualitats que van més enllà dels últims quatre anys quan els fons continuïn dipositats en el compte bancari.

En cas contrari, insta a obtenir dels bancs informació per identificar els cotitulars que hagin pogut disposar indegudament de les quanties corresponents, tot amb l'objectiu que l'Imserso o les comunitats autònomes iniciïn les actuacions judicials que considerin procedents.