El Govern ha analitzat l'informe sobre la memòria d'activitats del Gabinet Jurídic de la Generalitat de l'any passat i ha constatat que més del 80% de les sentències van ser dictades a favor seu. Segons el document, s'han notificat 3.878 sentències: el 72,56% favorables (2.814) i un 8,12% parcialment favorables (350).

La memòria d'activitats del Gabinet Jurídic també ha destacat l'increment de l'ús del català a la justícia, tot i que encara el percentatge és molt baix. El 2018, un 14% de les sentències van ser notificades a la Generalitat en català, mentre que l'any anterior en va ser un 10%. En canvi, el nombre d'interlocutòries i el nombre de documents de tramitació que utilitzen el català han estat només del 9% i del 13%, respectivament. El text també apunta que el 2018 va significar una paralització dels litigis davant el TC com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155.

El total de plets donats d'alta al llarg del 2018 ha estat de 8.066, una xifra semblant a la de l'any anterior. L'import de les costes taxades per l'actuació en plets favorables als interessos de la Generalitat ha estat de 792.146 euros. D'aquestes, en data de 31 de desembre de 2018 s'havien ingressat al Tresor de la Generalitat 367.003 euros, un 46,33% del total. Això vol dir que l'estalvi per a la Hisenda de la Generalitat que ha suposat l'exercici de representació i defensa en els plets guanyats, ha estat de 55.139.504 euros.

La Memòria del Gabinet Jurídic Central també destaca l'increment del nombre de tràmits judicials i les notificacions que es van fer a través de mitjans electrònics, uns 20.280, 1.031 més que l'any anterior. L'any 2018 s'ha caracteritzat per la paralització de les actuacions fins al mes de juny, a causa de les mesures adoptades per l'Estat a l'empara de l'article 155 de la Constitució. Cal destacar que, a banda dels procediments en els quals es va plantejar conflictivitat competencial enfront de l'Estat i altres litigis de caràcter ordinari, també es van formular diverses accions per qüestionar les mesures adoptades per l'Estat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.