62.044 persones han participat en tallers educatius o visites al Parlament el darrer any, segons dades de l'1 d'agost del 2018 al 31 de juliol del 2019. El gruix més important, amb 19.804 participants, són alumnes de primària, seguits dels 17.429 alumnes de secundària, 17.203 adults, 4.906 de batxillerat i FP i 2.702 universitaris. Les inscripcions per fer visites al Palau del Parlament es poden fer en grup i també de manera individual. Totes les activitats són gratuïtes i se n'ha de fer reserva prèvia al www.parlament.cat/aulaparlament.

Segons explica el Parlament a través d'una nota de premsa, els cursos i tallers adreçats a centres de primària, secundària, batxillerat i formació professional estan adaptats a cada nivell educatiu i dissenyats, la majoria, com a jocs de rol amb un aprenentatge basat en simulacions de l'activitat parlamentària. A més, els centres que fan les millors tasques de simulacions en cada nivell educatiu poden participar en una simulació de sessió plenària, a l'hemicicle de la cambra, on debaten i voten els projectes de llei simulats que també treballen en el marc d'aquest projecte.