Poca cobertura de telefonia mòbil, carreteres en mal estat, demores fèrries, comunicació encara a través de fax i absència d'un òrgan de coordinació amb els municipis propers a plantes nuclears són algunes de les deficiències que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha denunciat en cas d'una emergència nuclear a Catalunya.

Ribó va presentar ahir al Parlament l'informe «Deficiències en matèria d'emergència nuclear» i va instar el Govern central i la Generalitat a crear un organisme de cooperació que coordini els municipis afectats per les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs amb les administracions i les empreses explotadores de les centrals en cas d'emergència nuclear. Segons va dir Ribó, la direcció del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA) és responsabilitat de la delegació de Govern a Catalunya, però, segons l'article 132 de l'Estatut, la Generalitat té competències exclusives de protecció civil, de manera que ha de «promoure mecanismes de col·laboració amb altres comunitats autònomes i amb l'Estat».

A Catalunya hi ha tres dels set reactors nuclears que estan en funcionament a Espanya: dos a la central d'Ascó I i II, i un a la central de Vandellòs II.