La nova presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va destacar durant un discurs al Congrés de Banca Europea 2019 a Frankfurt la necessitat de potenciar la demanda interna per respondre a la creixent incertesa en el mercat global i afrontar futures crisis. «La resposta consisteix a fer de la segona major economia mundial una que estigui oberta al món, però alhora confiï en si mateixa, una economia que faci ús de tot el potencial d'Europa per aconseguir majors índexs de demanda interna i creixement a llarg termini», va explicar Lagarde en aquest fòrum, al qual assisteixen líders polítics, empresarials, de l'àmbit de les finances i també de l'acadèmic.

Desacceleració a llarg termini

La presidenta del Banc Central Europeu va advertir que les economies avançades «es troben enmig d'una desacceleració a llarg termini», així com va recordar que les taxes de creixement s'han vist reduïdes a la meitat des de final dels 80. Va afegir que factors relatius a l'oferta, com són la caiguda de la productivitat laboral a gairebé dos terços des de principi dels 90 i l'envelliment de la població, són clarament una de les raons que hi ha darrere d'aquest desenvolupament.

Però també els factors relatius a la demanda tenen un paper important, com ho demostra el cas de la demanda interna, que «ha contribuït a la recuperació» en ajudar a la creació d'11,4 milions de nous llocs de treball des de mitjan 2013, va destacar. No obstant això, va alertar que en els últims deu anys el creixement de la demanda interna s'ha situat gairebé dos punts percentuals per sota de la mitjana de la dècada prèvia a la crisi i ha estat menor que a la resta dels principals socis comercials de l'eurozona.

Per tal de potenciar el creixement intern, cal apostar per un conjunt de polítiques europees nou, amb diversos elements clau, va assenyalar. Així, es va referir a la política monetària, sobre la qual va anunciar que «es veurà sotmesa a una revisió estratègica en un futur proper».

L'orientació acomodatícia de la política monetària del BCE ha estat un «motor clau» de la demanda interna durant la recuperació, va destacar Lagarde, i va afegir que aquesta «seguirà donant suport a l'economia i responent a futurs riscos» d'acord amb l'objectiu de manteniment de l'estabilitat de preus. La presidenta del Banc Central Europeu va assegurar que la institució continuarà observant contínuament els «efectes secundaris» de la seva política.