Dos equips de mesura de densitat i humitat del terreny que contenen fonts radioactives de baixa intensitat (una de cesi-137 i l'altra d'americi-241/beril·li) es van donar aquest dimarts per extraviats a l'empresa Inqua de Lleida.

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha explicat que l'11 de desembre es va detectar que faltaven dos dels deu equips que tenia l'empresa durant una inspecció a la firma per transferir aquestes eines a l'entitat Enresa perquè les gestionés com a residus radioactius. Dos mesos abans la Generalitat havia anul·lat, a proposta del CSN, l'autorització de funcionament d'Inqua, i havia ordenat el comís del material radioactiu. Posteriorment hi ha hagut dues inspeccions més en altres localitzacions, també sense resultat.

És per això que el CSN dona els equips per perduts. Són dos equips de mesura de densitat i humitat en sòls de la firma CPN, model MC-3-122. Contenen fonts radioactives de categoria 4 en una escala d'1 a 5 establerta per l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica, essent 5 la categoria menys perillosa.

Segons indica el CSN, la categoria 4 es denomina 'Improbable que sigui perillosa per a les persones' perquè "atesa la seva radioactivitat no comporten riscos radiològics mentre es mantinguin íntegres i tancats, atès que les fonts radioactives es troben a l'interior, protegides i encapsulades".

De la mateixa manera, el CSN alerta que "sí podria haver-hi riscos en cas d'apertura o destrucció de l'equip", ja que les fonts radioactives podrien quedar "sense les seves proteccions". És per això que el Consell alerta que qualsevol persona que trobi els equips "ha d'evitar" manipular-los i ha d'avisar "immediatament" les autoritats.