? El Govern va interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Múrcia contra la resolució de la conselleria d'aquesta comunitat autònoma sobre el pin parental o permís dels pares perquè els seus fills assisteixin a activitats escolars complementàries. Fonts d'Educació van afegir que s'ha sol·licitat «amb caràcter d'urgència» l'adopció de mesures cautelars consistents en la suspensió de les instruccions recorregudes sobre el permís. El recurs es presenta després que Múrcia no hagi respost al requeriment enviat el dia 17 de gener.