La ciutadania d'Esparreguera ha separat durant l'any passat el 35,82% dels residus als contenidors de recollida selectiva, gairebé l'1% més que l'any anterior. Així ho indiquen les dades de la recollida de residus municipals de 2019 que ha publicat la Regidoria d'Espai Natural de l'Ajuntament d'Esparreguera, que també apunten que el percentatge de la recollida selectiva total del municipi, que engloba els contenidors, la deixalleria, la roba i la poda, ha crescut un 2,36% i s'ha situat en el 45,73%. En total durant l'any passat a Esparreguera es van recollir 10.025.007 kg de residus, un 1,24% més que l'any anterior.

El regidor d'Espai Natural, Emmanuel Ortí, afirma que «el volum de residus que generem va augmentant any rere any, els primers passos que hauríem de fer són reduir i reutilitzar i, després, millorar els percentatges de recollida selectiva, perquè portem una dècada estancats amb xifres molt similars, per això estem estudiant el nou model a implementar a partir de l'estiu de 2021 perquè puguem arribar a percentatges més elevats».

L'índex de recollida és, a més, lleugerament inferior si s'analitza la recollida neta, és a dir, un cop retirats aquells materials que no s'han dipositat correctament a les fraccions adequades, i així baixa fins al 32,61%. La fracció amb més percentatge d'impropis és la d'envasos, amb el 29,05% en els contenidors soterrats i el 29,19% en els contenidors en superfície. En la fracció orgànica aquesta dada és del 17,91% en els contenidors soterrats i del 16,09% en els contenidors en superfície.

També s'han compatibilitzat 9.325 recollides de mobles, un 10,6% més, de les quals 5.347 han estat concertades i 3.978 no concertades. «Això vol dir que un 42,66% dels mobles han estat abandonats incívicament, al 2018 el percentatge d'incivisme es va situar en el 52,88%, hem millorat lleugerament però continua sent un percentatge massa elevat», apunta Ortí. També s'han retirat 22.860 kg de residus d'abocaments il·legals pel medi natural.

La deixalleria municipal té 2.497 usuaris que es beneficien de les reduccions fiscals aplicables en la taxa d'escombraries, el 18,29% més que el 2018. Els beneficis fiscals en la taxa per la prestació d'aquest servei són per habitatge i hi ha tres trams de descompte que varien segons el nombre de vegades que s'hagi fet ús de la deixalleria municipal.