Els treballadors de l'equip d'atenció primària del Berguedà han proposat al departament de Salut prestar el servei de forma centralitzada al CAP Berguedà de Berga.

En un comunicat dels professionals tramés pel sindicat CATAC-CTS/IAC a la Catalunya Central, els professionals exposen que aquesta mesura evitarà el col·lapse del sistema sanitari a la comarca a causa de la Covid-19, oferirà més seguretat als professionals i permetrà treballar amb més mesures de distanciament.

Per tot plegat, demanen que s'implementi el pla funcional per coronavirus «dissenyat per les direccions de les àrees bàsiques afectades», que preveu centralitzar el servei a l'ambulatori de Berga. Aquesta setmana l'ICS ha fet una reorganització que manté oberts els centres de Berga, Gironella i Puig-reig.

L'equip d'atenció primària explica que al Berguedà ja hi ha una àrea bàsica de salut tancada. «Com a professionals de primera línia assistencial, creiem que una bona solució al col·lapse actual del sistema seria donar atenció des del CAP Berguedà les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. És un centre gran, que permet disposar de diferents espais separats per poder visitar de manera totalment distanciada», exposen.

Els professionals manifesten que «l'espai del qual disposem a l'hospital és insuficient. Moltes vegades està ocupat per pacients hospitalaris», motiu pel qual « no podem visitar nosaltres». A més, asseguren que «no es pot garantir l'aïllament adequat ni dels professionals ni dels usuaris». Tot plegat fa que «el risc d'exposició sigui molt alt. Des del CAP Berguedà es rebrien trasllats d'ambulàncies de tota la comarca i només es derivarien els casos clínicament necessaris», indiquen.

L'equip d'atenció primària assegura que el Berguedà «és un ter-ritori molt extens, amb població envellida i residències afectades confirmades per Covid-19». Destaquen que «ja tenim una àrea bàsica tancada i creiem que, si seguim com fins ara, els professionals aïllats potser aniran augmentant» perquè hi haurà més contagis. «És una situació que es pot intentar evitar amb una millor gestió dels espais assistencials. Per això demanem poder donar assistència al CAP Berguedà de manera continuada i amb més seguretat per a tothom».

Les fonts esmentades diuen que «amb aquesta mesura podem ampliar els serveis doblant l'atenció a la ciutadania, reduïm la concentració de professionals i població en espais reduïts, ampliem significativament la plantilla assistencial i alliberem espai necessari a l'Hospital de Berga per atendre casos greus».