8 milions d'euros de pèrdues en el sector musical en viu

Càlcul de les associacions de músics professionals de la Plataforma Estatal Por la Música.

450.000 euros de pèrdues diàries als cinemes del país

Ho explixava Emili Tarrazón, president del Gremi de Cinemes de Catalunya el 24 de març.