El 80% dels autònoms ha suspès el Govern per les mesures que ha aprovat per ajudar aquest col·lectiu per la crisi del coronavirus, segons es desprèn d'una enquesta realitzada per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA).

De fet, els enquestats donen a l'executiu una nota mitjana de 2,64 sobre 10 respecte a la gestió d'aquestes mesures. L'ATA també ha preguntat per la valoració que fan de les mesures posades en marxa fins ara. En aquest cas, cap autònom ha donat una puntuació superior al 2,5 sobre cinc.

La realització d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) per força major i causes econòmiques ha estat la mesura més ben valorada pels treballadors per compte propi, que també veuen positiu el cessament d'activitat o la moratòria de les hipoteques. Per contra, no valoren tan bé les mesures que tenen a veure amb la compatibilització de les pensions mínimes o la que té a veure amb la moratòria de quotes a la Seguretat Social, que es valoren amb un 1,8 sobre 5.

D'altra banda, l'ATA ha preguntat per les mesures que no s'han posat en marxa, però que la federació ha reclamat des de l'inici de la crisi. Així, la suspensió de la quota a la Seguretat Social en els mesos d'abril i maig ha obtingut una puntuació de 4,55 sobre 5, per la qual cosa, segons l'organització, «és la mesura més important i necessària i el Govern hauria de posar-la en marxa», ja que els autònoms la consideren «imprescindible». També han valorat favorablement les ajudes directes als sectors més perjudicats, la generalització de la declaració responsable per evitar la paperassa o l'ajornament de pagament d'impostos del 20 d'abril.