Els viatgers que vinguin a Espanya des de l'estranger hauran de guardar quarantena els 14 dies següents a la seva arribada, segons una Ordre de Ministeri de Sanitat publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que serà efectiva a partir d'aquest divendres, 15 de maig, i estarà vigent durant l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. El Govern central també tanca la frontera marítima i aèria dins de l'àrea Schengen a partir de divendres. Els residents a Espanya que vulguin tornar al país hauran d'acreditar el seu domicili habitual.

Espanya segueix el camí dels seus veïns europeus, que han establert períodes de quarantena de 14 dies als viatgers que entren en els seus territoris. A Espanya, aquesta mesura s'ha aplicat a les autoritzacions excepcionals atorgades per a les repatriacions d'espanyols i residents a Espanya procedents d'Itàlia. Ara es farà amb tot viatger internacional, tot i que hi haurà excepcions.

Sanitat justifica la quarantena a estrangers per evitar casos importats de coronavirus. El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, creu que Espanya, després d'haver passat situacions «molt complicades» pel coronavirus, ha d'adoptar unes certes precaucions, com que els estrangers hagin d'estar en quarantena quan vinguin per evitar casos importats. «Hem passat per una epidèmia molt dura, amb una letalitat de les més importants i si ara mateix les persones que vénen d'altres països poden començar progressivament en convertir-se en el nostre més riscos», va dir.

Durant els 14 dies de quarantena, els viatgers que vinguin a Espanya hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, i ha de limitar les seves desplaçaments a l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, i altres desplaçaments per motius de força major o situació de necessitat. En tots ells serà obligatori l'ús de mascareta.

Les autoritats sanitàries podran posar-se en contacte amb les persones en quarantena per fer-ne un seguiment. En tot cas, davant l'aparició de símptomes com febre, tos, dificultat respiratòria o malestar general les persones en quarantena «hauran de contactar per telèfon amb els serveis sanitaris mitjançant els números habilitats per les comunitats autònomes».