La Unió General de Treballadors (UGT) reclama que un dels pilars de la reconstrucció social i econòmica d'Espanya sigui la creació d'ocupacions «dignes, estables i de qualitat», amb un nou marc de relacions laborals que ofereixi estabilitat, així com derogar la reforma laboral, rebutjar el model de subcontractació, avançar en racionalització d'horaris i lluitar contra el frau laboral de falsos autònoms i becaris.

El sindicat veu «fonamental» derogar la reforma laboral de 2012, amb l'objectiu d'equilibrar les relacions laborals i evitar la facilitat de l'acomiadament per a les empreses, així com enfortir la causalitat de la contractació temporal, precisar millor les modalitats de contractes temporals existents i desincentivar que les empreses cometin frau en la contractació incrementant les sancions i reforçant les garanties de les persones treballadores.

A més, defensa que el marc de relacions laborals ha de contemplar instruments que possibilitin l'ajust intern en les empreses, que «necessàriament hauran de ser pactats amb els treballadors, per a afrontar les possibles crisis que es puguin tornar a donar, sense haver de recórrer als acomiadaments».

En aquest sentit, UGT ressalta el paper jugat pels ERTE per a evitar massives extincions de contractes a conseqüència de l'impacte de l'emergència sanitària.