Amb la finalitat d'establir criteris comuns de seguiment, informació i comunicació arreu del territori, des del govern de la Generalitat s'ha instat a constituir per cada àmbit territorial un òrgan col·legiat concretat sota el paraigua i la coordinació de les respectives Delegacions Territorials del Govern. En aquest sentit, s'ha constituït el Consell de Coordinació Territorial de la Catalunya Central-Covid-19, que es reunirà de manera telemàtica un cop per setmana i reforçarà els canals de comunicació entre la Generalitat i els consells comarcals i ajuntaments de la Catalunya Central en l'etapa de represa de la gestió de la pandèmia de la covid-19.

El Consell de Coordinació s'ha constituït més enllà del treball proactiu de coordinació, informatiu i de comunicació, que es va iniciar i s'ha anat reforçant des de l'inici del mes de març per part de la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, amb el trasllat de normativa, interpretacions, dades objectives i resolució de dubtes i qüestions a conjunts d'agents del territori de la Catalunya Central, amb especial incidència als consistoris. Aquest òrgan és complementari de totes les vies existents de seguiment, informació i comunicació, amb caràcter de millora de la prevenció, coordinació i comunicació, per reforçar l'acompanyament a alcaldesses i alcaldes en la gestió de la crisi.

Al Consell de Coordinació Ter-ritorial hi són convocades les presidències dels consells comarcals del Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès, així com les alcaldies de les capitals de comarca (Manresa, Berga, Moià, Vic i Solsona) i d'altres municipis significatius demogràficament i territorialment: Manlleu, Prats de Lluçanès i Calaf. Per la banda de la Generalitat, hi són convocats els directors i les directores de tots els Serveis Territorials a la Catalunya Central, així com personal tècnic del Servei Català de la Salut, del departament de Salut i de Protecció Civil.

A la reunió constituent es van tractar, ampliar i revisar conceptes per interpretar correctament els gràfics de l'evolució dels casos. A les dues sessions que s'han celebrat fins ara s'ha aportat informació actualitzada de la situació epidemiològica a la Catalunya Central, a parir de les dades facilitades diàriament pel departament de Salut, i també s'han revisat les mesures acordades.