Un estudi dirigit per la Charité - Universitätsmedizin Berlin i l'Institut Max Planck de Genètica Molecular (Alemanya) ha mostrat que algunes persones sanes, que no han emmalaltit mai de Covid-19, posseeixen cèl·lules immunes capaces de reconèixer el nou coronavirus, el SARS-CoV-2. La raó podria trobar-se en anteriors infeccions amb coronavirus que produeixen refredats comuns. Segons les troballes, el 35% dels participants que no havien passat la Covid-19 presentaven limfòcits-T malgrat que van donar negatius a anticossos IgG.

En un article a la revista científica 'Nature', els investigadors expliquen que la raó probable d'aquest fet és que el SARS-CoV-2 comparteix certes similituds estructurals amb els coronavirus que són responsables del refredat comú.

Per al seu estudi, els investigadors van aïllar cèl·lules immunes de la sang de 18 pacients amb Covid-19 que rebien tractament i van confirmar que la PCR era positiva per al SARS-CoV-2. També van aïllar cèl·lules immunes de la sang de 68 persones sanes que mai havien estat exposats al nou coronavirus.

Els investigadors van estimular aquestes cèl·lules immunes utilitzant petits fragments sintètics de les «proteïnes de punta» del SARS-CoV-2, les característiques protuberàncies en forma de corona a la superfície exterior dels coronavirus que permeten al virus entrar a les cèl·lules humanes. Posteriorment, van provar si les cèl·lules T s'activarien per contacte amb aquests fragments de proteïnes. Van trobar que aquest era el cas en 15 dels 18 pacients amb Covid-19 (85%).

«Això era exactament el que esperàvem. El sistema immunològic d'aquests pacients estava en procés de combatre aquest nou virus i per tant mostrava la mateixa reacció 'in vitro'. El fet que no tots els pacients amb Covid-19 mostressin aquesta resposta de les cèl·lules T ajudants als fragments virals es deu probablement al fet que les cèl·lules T no poden activar-se fora del cos humà durant una fase aguda o particularment greu d'una malaltia», explica una de les tres autores principals de l'estudi, Claudia Giesecke-Thiel.

No obstant, l'equip es va sorprendre al trobar cèl·lules T ajudants de la memòria capaços de reconèixer fragments del SARS-CoV-2 a la sang d'individus sans. Es van trobar en 24 dels 68 individus sans examinats (35%). De fet, els investigadors van observar que les cèl·lules immunitàries dels pacients amb Covid-19 reaccionaven a fragments de l'embolcall víric diferents dels de les cèl·lules immunitàries dels individus sans.

Mentre que les cèl·lules T dels pacients van reconèixer la proteïna punta en tota la seva extensió, les cèl·lules T aïllades de persones sanes es van activar principalment per seccions de la proteïna punta que van mostrar similituds amb les seccions corresponents trobades a les proteïnes espigues dels inofensius coronavirus del refredat comú.

«Això suggereix que les cèl·lules T d'individus sans reaccionen al SARS-CoV-2 a causa de l'exposició prèvia als coronavirus endèmics del refredat comú. Una de les característiques de les cèl·lules T és que no només són activades per un patogen amb un ajust exacte, sinó també per patògens amb prou similitud», detalla Giesecke-Thiel. En particular, els investigadors van poder demostrar que les cèl·lules T aïllades de participants sans que van reaccionar al SARS-CoV-2 també van ser activades per diversos coronavirus del refredat comú, mostrant el que es coneix com a reactivitat creuada.

No obstant, els efectes que aquesta reactivitat creuada podria tenir en una persona prèviament sana infectada amb el SARS-CoV-2 no van ser abordats en aquest estudi. «En general, és possible que les cèl·lules T de reacció creuada tinguin un efecte protector, per exemple ajudant el sistema immunològic a accelerar la seva producció d'anticossos contra el nou virus. En aquest cas, un recent brot de refredat comú probablement resultaria en símptomes menys severs de Covid-19.

No obstant, també és possible que la immunitat reactiva creuada pugui conduir a una resposta immunològica mal dirigida i a efectes potencialment negatius en el curs clínic de la Covid-19. Sabem que això pot passar amb la febre del dengue, per exemple», argumenta el coautor principal, Leif Erik Sander.

Es necessitaran estudis prospectius per determinar de manera concloent si les anteriors infeccions per coronavirus del refredat comú confereixen protecció contra la infecció posterior pel SARS-CoV-2 i si això podria explicar la gran variabilitat de les manifestacions clíniques. Per analitzar aquesta qüestió, els investigadors han llançat un nou estudi finançat pel Ministeri Federal de Salut i l'Institut Federal de Medicaments i Dispositius Mèdics d'Alemanya.