08 de setembre de 2020
08.09.2020
Regió7

Protocols covid-19 a les escoles: com han d'actuar els centres?

La Generalitat ha establert els passos a seguir quan un professor detecti un possible alumne amb coronavirus

08.09.2020 | 13:07
Una infermera realitza una prova PCR a un nen

Què passarà quan en una escola el professorat detecti un possible cas de covid-19 entre l'alumnat? Quins protocols covid haurà de seguir el centre? El Departament de Salut ha elaborat un document on detalla la forma d'actuar, ja sigui en una escola o en un institut (descarrega aquí el document en PDF)

Protocols diferent segons on es detecti el cas de covid-19


Quan a un nen o nena li apareguin els símptomes que poden ser atribuïts a la covid dins el centre educatiu, aquest trucarà a la família perquè el vagin a buscar i es posin en contacte, el més aviat possible, amb el seu CAP. Si els símptomes són greus des de la mateixa escola o institut es trucarà al 061 i s'avisarà els familiars d'aquest fet, segons marquen els protocols establerts.

Si els símptomes apareixen fora de l'escola, la família ha de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l'horari d'aquest-. En cas de visitar un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d'alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el resultat positiu.

Aïllament mentre s'espera del resultat de la PCR


Si hi ha sospita de covid-19 d'un alumne, els protocols de la Generalitat diuen que se li farà una prova PCR al més aviat possible. Fins que no s'obtinguin els resultats, el nen o nena i les persones que convisquin amb ell hauran de fer aïllament domiciliari. Sota cap concepte poden tornar a l'escola. En canvi, la resta de la classe no haurà de fer aïllament preventiu mentre s'estigui a l'espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars dels companys de classe (inclosos els germans d'aquests).

Què passa si l'infant dona positiu?


Un resultat positiu sempre es comunicarà a través del centre de salut de cada família i tot el grup de convivència estable serà considerat contacte estret. La resta de grups de l'escola no ho són.

  • Tot el grup haurà de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu.
  • S'ha de fer una prova PCR a tots els membres d'aquest grup.
  • El resultat negatiu d'un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l'aïllament durant 14 dies, que és el període màxim d'incubació del virus.
  • La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l'aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l'inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l'OMS-. No és necessària la realització d'una PCR de control.

I si dona negatiu?


Segons la Generalitat, els seus protocols covid estableixen que "la persona que ha estat negativa d'un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l'evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s'hi pot desaconsellar la tornada. De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre".

El paper de la Direcció del centre com a referent de la covid-19


La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions que ha de seguir el centre educatiu. Es coordina amb la persona referent del centre d'atenció primària assignada.

El paper de la persona referent del centre sanitari


Les escoles tenen assignades cadascuna una persona de referència del seu centre sanitari. S'encarrega de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius al coronavirus. Aquestes persones han rebut una formació específica per a dur a terme la seva tasca.

Què fan els Gestors covid?


Els protocols fixats per Salut estableixen que la seva funció és entrevistar-se amb la família i l'alumne/a per registrar i identificar tots els seus contactes estrets des de les 48 hores prèvies a l'aparició dels símptomes. Aquesta entrevista al "cas sospitós" es farà al CAP de referència de l'alumne/a o via telefònica. El Gestor covid, a més, ha d'informar el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial de referència de l'existència d'un cas sospitós en un centre educatiu per tal de sol·licitar la llista de contactes escolars i d'informar, alhora, de l'existència d'un cas sospitós de covid-19. El Servei de Vigilància Epidemiològica també indica, si s'escau, les mesures d'aïllament necessàries que puguin resultar de l'estudi del cas.

Com es notifiquen els resultats de les PCR?


Els resultats de les PCR d'un cas sospitós es notifiquen a través de La Meva Salut i/o per telèfon a través del centre sanitari, detalla la Generalitat. Per tant, és molt important que aquest curs les famílies (pares i nens inclosos) estiguin donades d'alta a La Meva Salut . Es pot fer a l'enllaç lamevasalut.gencat.cat/alta. Podreu també obtenir-hi els resultats d'altres proves diagnòstiques.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit