Els adolescents catalans accedeixen per primer cop a la pornografia als 12 anys i set de cada deu en consumeix de manera freqüent, al mateix temps que la meitat reconeix que s'inspira en els seus continguts per a les seves pròpies experiències, d'acord amb un informe de Save the Children.

Segons l'estudi, realitzat entre més de 400 estudiants d'entre 13 i 17 anys, el consum freqüent és superior entre nois (70%) que entre noies (56,8%), generalment es produeix en la intimitat (95,2%) i se centra en continguts gratuïts per internet.

A més, el 30% dels joves reconeix que és la seva única font d'informació sobre sexualitat i gairebé la meitat dels enquestats sent falta de més documentació sobre qüestions afectives i sexuals.

L'informe també revela que les relacions en grup entre companys són clau en la iniciació al consum de pornografia, ja que posteriorment es busca de manera intencional per resoldre dubtes i continuen visualitzant-la per satisfer els seus desitjos, que es construeixen sobre «fonaments irreals, violents i desiguals».

I és que el 55% dels adolescents, sobretot homes, creu que la pornografia dóna idees per a les seves pròpies experiències sexuals, i el 46,5% ha portat alguna escena a la pràctica, el que, per Save the Children, és especialment «preocupant» ja que no sempre demanen permís a la parella. El 8,5% dels enquestats ho fa sense el consentiment explícit de la seva parella i fins i tot sense que a aquesta li sembli bé.

El document constata a més importants diferències de gènere ja que mentre el 86,3% dels nois diu haver vist pornografia alguna vegada a la vida, el percentatge baixa fins al 38,1% en el cas de les noies.

De fet, en el cas d'ells l'accés respon a una recerca activa o una mena de «ritual d'iniciació», mentre que elles solen trobar aquests continguts de manera «accidental» i estan més exposades a rebre-ho de persones desconegudes.

D'altra banda, gairebé la meitat dels joves és conscient de les diferències entre les seves pròpies relacions i les que apareixen a la pornografia, i fins i tot el 82% detecta continguts violents, però aproximadament un quart no veu distincions. Així, sis de cada deu adolescents creu que normalment la pornografia no és igualitària, però el triple de nois que de noies opina que sí que ho és i pràcticament tots amb gènere no binari reconeixen la desigualtat de rols.

En traslladar aquestes dades a la realitat, Save the Children apunta que gairebé la meitat dels adolescents no sempre utilitza mètodes de protecció i el 16,5% no ho fa mai, mentre que el 15% dels que han vist pornografia ha entrat en contacte, almenys una vegada, amb un desconegut amb fins sexuals a través d'Internet.

Per tot això, l'organització demana la col·laboració de les administracions i de les plataformes de continguts digitals per prevenir l'accés de la pornografia en menors, i recorda la importància que el Congrés tramiti com més aviat millor la llei de protecció integral a la Infància i l'Adolescència davant la Violència pel seu enfocament preventiu i d'educació sexual.