El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, defensa que les suposades irregularitats en plusos salarials denunciades per la Sindicatura de Comptes obeeixen a «discrepàncies» en la interpretació de la llei i va demanar al Parlament una regulació clara de la qüestió. Gimeno va comparèixer ahir davant la comissió d'Afers Institucionals del Parlament, una setmana després que la Sindicatura fes públic un informe sobre els exercicis 2010-2018 de l'OAC, que conclou que els conceptes retributius de les taules salarials de l'entitat «no s'ajusten a la normativa vigent». La principal irregularitat que assenyala l'OAC és el «complement de qualitat» que cobra la plantilla, un plus que es va introduir quan es va crear l'entitat el 2010 i que, des que Gimeno va assumir la direcció, està supeditat a criteris objectius vinculats a la productivitat al lloc de treball.